Shamrock Socks

Latchfords Shamrock Socks $7.95

Description

Shamrock Socks.  White socks with green shamrocks, 70% cotton, 28% nylon, 2% lycra.

Size 6-11.